Milion eura EBRD granta za utopljavanje bolnice u Zenici

0
840
Zajam od EBRD-a za poboljšanje energetske efikasnosti Kantonalne bolnice Zenica

Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas Prijedlog ugovora o grantu (Projekt poboljšanja energetske efikasnosti u bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni Balkan.
Radi se o grantu EBRD-a u iznosu milion eura koji je osiguran putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) iz sredstava Fonda Regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni Balkan (REEP Plus).
Projekt, kojim se osigurava utopljavanje bolnice u Zenici, ušteda energije i smanjenje zagađenosti, bit će finansiran zajmom EBRD-a vrijednim 10 miliona eura s rokom otplate od 15 godina i grejs periodom od tri godine uz garanciju BiH.
Ovim projektom planirana je i nadogradnja jedne etaže i dogradnja jednog objekta, što će doprinijeti povećanju bolničkih kapaciteta i osigurati bolji smještaj pacijentima.