Ministar Delić najavio prvu reviziju licenci izdatih turističkim agencijama u KS

0
321
Ministar Delić: Najveći rast zahtjeva za podsticaje zabilježen je u animalnoj proizvodnji

Početkom juna ove godine ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić je, nakon provedene konkursne procedure, imenovao direktoricu Direkcije za turizam čime je i zvanično ova direkcija počela s radom, iako je osnovana još 2008. godine.
Obzirom da je Ministarstvo privrede KS, shodno Zakonu o turizmu, nadležno za izdavanje, obnovu i reviziju licenci koje se izdaju turističkim agencijama, Direkcija za turizam krenula je u sortiranje i formiranje registra izdatih licneci, kako bi se uspostavio sistem koji će funkcionisati.
Ministar Delić je kazao da je Ministarstvo privrede, odnosno Direkcija za turizam zatražila od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da izvrši provjeru da li su u dosadašnjem postupku inspekcijskih nadzora utvrđene nepravilnosti u poslovanju 29 turističkih agencija kojima su licence istekle, ili su pred istekom, kako bi se daljnji tok revizije mogao neometano nastaviti.
“Nakon uvida u evidenciju rada tržišno-turističkih inspektora utvrđeno je da, zaključno sa 21.10.2022. godine, nisu utvrđene nepravilnosti niti poduzimane mjere prema ovim agencijama, što je nama dovoljno da nastavimo reviziju kako bi se ista što prije okončala, a agencijama produžile licence”, dodao je ministar.
Naglasio je i da agencije mogu neometano obavljati svoje djelatnosti dok traje proces revizije, a Direkcija za turizam će ih obavijestiti o potrebi dostavljanja zahtjeva i neophodne dokumentacije za obnovu licneci.
Revizija licenci zakonska je obaveza Ministarstva privrede i to svake tri godine, shodno članu 25. Zakona o turizmu Kantona Sarajevo. U novom Zakonu o turizmu čiji je Prijedlog u pripremi, važenje licenci povećano je s tri na pet godina s ciljem da se turističkim djelatnicima smanje troškovi i obaveze koje proističu iz procedura obnove licenci.