Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo finansira 71 specijalizaciju

0
103
Potpisani ugovori za finansiranje specijalizacija sa javnim zdravstvenim ustanovama u KS

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo će u 2023. godini finansirati 71 specijalizaciju za javne zdravstvene ustanove, čiji je osnivač/suosnivač KS, a sredstva su obezbjeđena u Budžetu KS za 2023 godinu.
Danas je Ministarstvo potpisalo ugovore s direktorima javnih zdravstvenih ustanova u kojim će se ove specijalizacije vršiti.
Specijalizacije su dodijeljene na sljedeći način:
* JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo: 31 specijalizacija
* JU Opća bolnica ‘prim.dr. Abdulah Nakaš’: 26 specijalizacija
* JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS: jedna specijalizacija
* JU Zavod za javno zdravstvo KS: četiri specijalizacije
* JU Zavod za medicinu rada KS: dvije specijalizacije
* JU Hitna medicinska pomoć: tri specijalizacije
* Klinički centar Univerziteta u Sarajevu: četiri specijalizacije.
Ministarstvo zdravstva je za ove namjene obezbijedilo ukupno 4 miliona KM.
Za finansiranje dodatnih specijalizacija, koje nisu obuhvaćene Budžetom Kantona Sarajevo za 2023. godinu, Zavod zdravstvenog osiguranja KS morat će preraspodijeliti sredstva u Finansijskom planu za ovu godinu. Na taj način će se omogućiti početak finansiranja još 72 specijalizacije i 25 subspecijalizacija.