MOL kupuje biogas postrojenje kapaciteta 12,5 miliona kubnih metara

0
93
MOL s kompanijom BayWa AG dogovorio kupovinu postrojenja Szarvas Biogas Plant

MOL Grupa dogovorila je s kompanijom BayWa AG kupovinu Szarvas Biogas Plant, postrojenja za preradu otpada koje koristi organski otpad za proizvodnju električne i toplinske energije kroz kogeneraciju s vršnim kapacitetom snage od oko 4 megavata (MW).
Fabrika godišnje obrađuje više od 40.000 tona otpada iz proizvodnje mesa u regiji i još 53.000 tona zaostalog otpada (kao što je gnojnica i gnoj) iz okolnih farmi za uzgoj stoke i preradu mesa. Osim toga, oko 18.000 tona poljoprivrednog supstrata koristi se kao sirovina za postrojenje, što sveukupno proizvodi više od 12,5 miliona kubnih metara biogasa.
MOL Grupa nastoji proširiti svoj portfelj biogoriva kako bi ispunila ciljeve postavljene Direktivom Evropske unije o obnovljivoj energiji. Ova akvizicija također je u skladu s ciljevima akcionog plana REPowerEU, koji je postavio visok cilj za proizvodnju biogasa i metana kako bi se razumno povećala ukupna energetska neovisnost Evropske unije.