Nacionalni park Una i pećina Vjetrenica uskoro na listi svjetske baštine

0
935
Ministrica Đapo inicirala upis NP Una i pećine Vjetrenica na listu svjetske baštine

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo sastala se sa šefom Ureda UNESCO-a u BiH Sinišom Šešumom, generalnim sekretarom Komisije BiH za saradnju sa UNESCO-m Biljanom Čamur Veselinović i direktorom Javnog preduzeća Vjetrenica u vezi sa aktuelnim procesom upisa nominiranih područja na listu svjetske baštine.
Resorno ministarstvo je, zajedno s Državnom komisijom Bosne i Hercegovine za saradnju sa UNESCO-om, iniciralo pokretanje procesa nominiranja dva mikrolokaliteta Nacionalnog parka Una za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a, Vodopad Milančev buk u Martin-Brodu i Štrbački buk Nacionalnog parka Una, odnosno najveće prirodne vrijednosti ovog zaštićenog područja – sedrene barijere.
Komisija je usvojila dokument za upis Martinbrodskih slapova Nacionalnog parka Una na Tentativnu listu Bosne i Hercegovine, koji je dostavljen Centru za svjetsku baštinu UNESCO.
Kroz program utroška sredstava s kriterijima raspodjele ‘Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – akcioni plan strategije okoliša’, utvrđenog budžetom FBiH za 2019., Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdvojilo 70.000 KM za programe izrade nominacionih fajlova za upis prirodnog dobra na listu svjetske baštine UNESCO-a, odnosno nominacionih fajlova zaštićenog područja Nacionalnog parka Una – Martinbrodski slapovi i za područje Vjetrenica.
Predstavnici UNESCO-a u BiH zahvalili su Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za uspješnu koordinaciju i komunikaciju između institucija na različitim nivoima, što je rezultiralo iniciranjem procesa kandidiranja spomenutih područja za upis na listu svjetske baštine.
Šešum se osvrnuo i na nedavno održanu radionicu u Mostaru, u okviru projekta ‘Održivi turistički razvoj na području lokaliteta svjetske baštine’ koji je, na prijedlog ministrice Đapo podržala Vlada FBiH, a za čiju je provedbu zadužen UNESCO, iz čega je proizašla konstruktivna saradnja učesnika i zajednička deklaracija, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.