Novčani poticaji za projekte razvoja poljoprivrede u Kantonu Sarajevo

0
361
Poljoprivrednicima je osim poticajnih sredstava bitna i redovnost isplata u vrijeme proljetne sjetve

Vlada Kantona Sarajevo donijela je odluku kojom se utvrđuju kriteriji za utrošak sredstava u vidu novčanih podsticaja realizaciji pojedinačnih projekata iz oblasti poljoprivrede koji se ocijene značajnim za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Kantona Sarajevo u 2020. godini.
Za te svrhe su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 150.000 KM.
Kandidati koji su zainteresovani za ostvarenje prava na ovu vrstu novčanih podsticaja moći će aplicirati na javni poziv koji će objaviti Ministarstvo privrede KS na web stranici Ministarstva https://mp.ks.gov.ba/, kao i u sredstvima javnog informisanja, odmah po objavi navedene odluke Vlade u Službenim novinama KS. Javni poziv će biti otvoren 15 dana, a obavezno će sadržavati i utvrđene kriterije.

Opšti kriteriji za ostvarivanje prava na novčani podsticaj su da se podstiče razvoj poljoprivrede ili poduzetništva iz oblasti poljoprivrede:
b) da je registrovano privredno društvo, registrovano fizičko lice ili fizičko lice koje obavlja djelatnost iz oblasti poljoprivrede na području Kantona Sarajevo;
c) da su klijenti iz tačke b) upisani u registar gazdinstava i klijenata (RPG);
d) da su privredna društva upisana u registar Federalnog zavoda za statistiku;
e) da nema dugovanja po osnovu javnih poreza.

Posebni kriteriji za realizaciju pojedinačnih projekata iz oblasti poljoprivrede značajnih za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području KS su da projekt sadrži pojedinačno ili sve zajedno razrađene posebne kriterije:
a) primjenu poznatih ili novih tehničko – tehnoloških dostignuća iz oblasti poljoprivrede;
b) da je kontrolisana upotreba resursa i uvođenje dobrih poljoprivrednih praksi;
c) da doprinosi zapošljavanju u oblasti poljoprivrede na području Kantona Sarajevo.

Kandidatu koji će aplicirati na sredstva može se odobriti maksimalan iznos do 15.000 KM po projektu. Rang listu i prijedlog najbolje rangiranih projekata, kao i ugovore i odluku o dodjeli podsticajnih sredstava, nakon provedene procedure javnog poziva, sačinit će imenovana stručna komisija Ministarstva privrede, saopćeno je iz Ministarstva privrede.
Naglasili su da će na ova sredstva moći aplicirati samo kandidati koji nisu koristili sredstva po ovom modelu podsticaja u 2019. godini.
Inače, u Budžetu KS za ovu godinu izdvojeno je oko pet miliona KM za poticaj poljoprivredi, što je za oko milion KM više u odnosu na prethodnu godinu. Od tih pet miliona KM, u ovoj godini je utrošeno, odnosno raspoređeno oko 2,7 miliona KM za različite vidove podrške ovoj grani privrede, dok će ostatak sredstva, u skladu s propisanim procedurama i programom rada Ministarstva, biti raspoređen do kraja godine za podršku biljnoj i animalnoj proizvodnji, nabavku poljoprivredne opreme, kupovinu zemljišta, izgradnju štalskih objekata…