Održana radionica o primjeni zakona o oduzetoj imovini

0
338
Održana dvodnevna radionica o primjeni zakona o oduzetoj imovini

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je u saradnji s Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala dvodnevnu radionicu ‘Primjena instituta proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, povezana lica i koordinacija nadležnih tijela u postupku oduzimanja’.
Radionici su prisustvovali šefovi kaznenih odjeljenja kantonalnih i općinskih sudova Federaciji BiH, a podršku organizaciji radionice pružio je Centar za edukaciju sudija i tužioca FBiH.
Povod za organizaciju radionice je to što su u dosadašnjoj primjeni Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH uočeni određeni nedostaci, te postoji potreba za poboljšanjem postupka koji direktno utiče na proces upravljanja privremeno i trajno oduzetom imovinom.
Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Sanela Gorušanović – Butigan je i ovaj put iskazala punu podršku ove institucije aktivnostima koje provodi Agencija, ocijenivši ih izuzetno značajnim za uspješan razvoj pravosudnog sistema u skladu sa evropskim principima.
Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić govorio je o proširenom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, te pravnom okviru, komparativnoj perspektivi i primjerima iz sudske prakse.
Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Veljko Trivun upoznao je učesnike s terminom povezanih osoba (grupama društava), te osobama s posebnim dužnostima u društvu i s njima povezanim osobama, pranju novca i pojedinim oblicima.
Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Eldan Mujanović predstavio je teoretski aspekt proširenog oduzimanja i bitne razloge uređenja oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, te oblike u kojima je stečena, kao i kriminalno političke motive normiranja u pravcu ‘pojednostavljenja’ procedure s obzirom na brojne poteškoće.
Sudija Kantonalnog suda u Sarajevu Sanela Rondić govorila je o mjerama osiguranja u postupku oduzimanja i najboljim primjerima iz prakse ovog suda, a tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Ćazim Serhatlić dao je tužilački osvrt na odredbe zakona i najbolje primjere iz prakse tužilaštva TK.
Radionica, koja je održana od 25. do 27. januara ove godine u Tarčinu, organizovana je u okviru projekta ‘Jačanje borbe protiv transnacionalnog organiziranog kriminala u jugoistočnoj Evropi kroz unapređenu regionalnu saradnju u oblasti privremenog i trajnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom i ponovnoj društvenoj upotrebi oduzete imovine’ koji se provodi pod pokroviteljstvom OSCE Misije u BiH, saopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.