Otvorene ponude za izgradnju poddionice Vranduk-Ponirak

0
2368
Ukupna dužina trase na dionici Vranduk-Ponirak je povećana i sada iznosi 5,3 km

U sjedištu JP Autoceste FBiH u Mostaru jučer je obavljeno javno otvaranje ponuda za izgradnju autoceste na Koridoru 5c, dionica Poprikuše-Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk–Ponirak.
Ponude za izgradnju poddionice Vranduk +–Ponirak predale su kompanije: CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.; JV: EURO-ASFALT d.o.o. i STRABAG AG; te KOLIN Insaat Turizam Sanayi ve Ticaret A.S. i Consortium of AZVIRT L.L.C. i HERING d.d.
Trasa autoceste poddionica Vranduk-Ponirak je dio dionice Nemila-Donja Gračanica (Zenica
sjever) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila-Vranduk i na jugu na poddionicu
Ponirak-Vraca.
Poddionica počinje u južnom dijelu naselja Nemila-lokacija Stara stanica. Sa dva mosta prelazi rijeku Bosnu dok tunelom Vranduk trasa prolazi regiju Vranduk. Dalje nastavlja iznada naselja Koprivna, s desne strane rijeke Bosne i završava nadomak naselja Ponirak.
Na dužini od 5,3 kilometra gradit će se potporni zidovi, dva mosta (dužine 390 m i 340 m), tunel (lijeva cijev 456 m i desna 312 m) i tri vijadukta (dužine 81, 90 i 112 metara).
Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseci.
Izgradnja poddionice Vranduk-Ponirak će finasirat će se sredstvima osiguranim kod OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).