Risk menadžeri imaju ključnu ulogu u očuvanju stabilnosti bankarskog sistema

0
1623
Kroz panel diskusije i radne sesije razgovaralo o primjeni regulative i perspektivama banaka

U organizaciji Udruženja profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) danas je u Sarajevu održavna prva regionalna konferencija iz oblasti upravljanja rizicima pod nazivom ‘Novi regulatorni okvir u bankarstvu – stabilnost finansijskog sektora, kreditni rejting i ekonomski razvoj BiH’.
Po prvi put u BiH su se oko ove teme okupili renomirani stručnjaci iz oblasti upravljanja rizicima, članovi uprava velikih evropskih bankarskih grupacija i bh. banaka, eksperti iz oblasti ekonomije, finansija, te čelni ljudi entitetskih agencija za bankarstvo i MMF-a, koji su u konstruktivnom dijalogu sagledali najvažnije izazove i promjene sa kojima će se bh. bankarstvo i ekonomija susresti u procesu usaglašavanja sa EU propisima.

Bankari razgovarali o izazovima s kojim će se susresti u procesu usaglašavanja sa EU propisima

Oko 150 eksperata je kroz prezentacije, panel diskusije te radne sesije razgovaralo o ideji nove EU regulative, primarno Bazel 3 koncepta, iskustvima i lekcijama banaka iz Evrope, te perspektivama lokalnih banaka.
“Upravljanje rizicima je danas ključni faktor zaštite finansijskog tržišta od negativnih konjukturnih ciklusa i gubitka kapitalne supstance, što u krajnjoj mjeri određuje ekonomsku stabilnost odnosno otpornost banaka na finansijske šokove i sposobnost da kreditnom ponudom podrži ekonomski razvoj zemlje. U tome ključnu ulogu ima regulatorni okvir u kojem bh. banke posluju i način na koji će iznijeti predstojeće usklađivanje sa EU regulativama”, rekao je Amir Softić, jedan od osnivača i predsjednik UPRMBiH i član Uprave Sparkasse Bank BiH.
On je dodao da je tema ovog skupa izrazito relevantna za kompletnu ekonomiju BiH – za nivo kreditne aktivnosti sa efektom na poslovni ciklus i rast realnog sektora, za nivo monetarne ponude i potrošnju i u konačnici, za svakog korisnika bankarske usluge, privrednika i građanina BiH.
Softić je istakao da su najveće ekonomije, poučene finansijskom i krizom realnog sektora, prepoznale risk menadžment kao ključnu funkciju u očuvanju stabilnosti bankarskog sistema uopšte i zbog toga ova konferencija ima izuzetan značaj.
Njenoj realizaciji je doprinio i generalni sponzor konferencije EFSE (European Fund for Southeast Europe) Development Facility koji radi na umrežavanju finansijskog i realnog sektora i razvoju investicijske klime. U tom smislu je Vanja Cico, ispred Finance in Motion menadžera EFSE DF-a, istakla važnost ovakvih projekata koji daju konkretne rezultate te dugoročno opredjeljenje EFSE DF-a da ih podržava.

U Sarajevu održana prva regionalna konferencija o novom regulatornom okviru u bankarstvu

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić je sa svojim kolegom iz regulatorne agencije RS Srđanom Kondićem podržao ovu inicijativu UPRMBiH učešćem u panel diskusiji.
”Povoljan period treba iskoristiti za jačanje regulatornog okvira i funkcija u bankama. Regulatori i supervizori imaju zakonsku ulogu održavanja stabilnosti sistema, ali ključnu ulogu i direktnu odgovornost preuzimaju i kontrolne funkcije i funkcije upravljanja rizicima u bankama. Svi moramo preuzeti odgovornost, raditi na primjeni standarda i relevantnih zahtjeva, poduzeti sve potrebne mjere za održavanje stabilnosti i nastavak ekonomskog razvoja BiH“, rekao je Mahmuzić.
Na centralnoj panel diskusiji je zaključeno da ni najbolji scenarij implementacije novih propisa u bankarstvu ne može bitno stimulisati ekonomski razvoj i privredni rast BiH, ako se na nivou države ne desi politička stabilizacija i ne ubrza realizacija reformske agende – to je ključno za poboljšanje lošeg kreditnog rejtinga zemlje, ukupnog poslovnog ambijenta i investicionog ciklusa.
Osim ovakvih zaključaka o širokoj slici dešavanja u bankarskom sektoru i na makroekonomskom planu, konferencija je rezultirala i konkretnim prijedlozima rješenja u usko specijaliziranim bankarskim temama. Održane su radne sesije o aktuelnim praksama procjene adekvatnosti kapitala, međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) 9 i metodama oporavka čije će zaključke Udruženje rizik menadžera distribuirati unutar bankarske zajednice kao korisne operativne smjernice, te koristiti u svom budućem radu na unapređenju standarda risk struke i dijalogu sa zakonodavcem.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here