Partnerstvo USAID, DFC, Ambasade Švedske i ProCredit Bank: Podrška i poduzetnicima povezanim sa bh. dijasporom

0
559
Ugovorom se omogućava plasman iznosa od 23,3 miliona dolara u narednih pet godina

Radi unapređenja pristupa finansiranju novim/startup firmama i mikro, malim i srednjim preduzećima (MSME) povezanim sa dijasporom u Bosni i Hercegovini, Švedska, Vlada Sjedinjenih Američkih Država (Agencija za međunarodni razvoj SAD (USAID))i Finansijska korporacija za međunarodni razvoj SAD (DFC) i ProCredit Bank u BiH su sklopili ugovor kojim se omogućava plasman iznosa od 23,3 miliona dolara u narednih pet godina.
Ovaj partnerski odnos, uz zajedničko preuzimanje rizika, doprinijet će ostvarivanju pristupa kreditima, ulaganjima i stvaranju radnih mjesta u sektorima sa velikim mogućnostima u oblasti ekonomije. Pored toga će se nastaviti uspjeh ostvaren na projektu Diaspora Marketplace USAID-a BiH i švedskog Challenge to Change fonda povezivanjem uspješnih poduzetnika sa ProCredit Bank u cilju mogućeg komercijalnog finansiranja.
“Fokus naše podrške se proširuje na poduzetnike povezane sa dijasporom i uspostavljanje novih veza između projekata podrške preduzećima i komercijalnog bankarstva u osiguranju adekvatnih finansijskih proizvoda za ovu bitnu nišu klijenata, gdje će se doprinosom produktivnim ulaganjima unaprijediti i ekonomska integracija BiH sa EU”, izjavio je savjetnik Ambasade Švedske, Torgny Svenungsson.
Direktor misije USAID-a, Nancy Eslick kazala je da pristup finansiranju predstavlja jedan od najvećih problema investitorima iz dijaspore.
“Kao rezultat našeg zajedničkog rada, investitori iz dijaspore će sada imati na raspolaganju finansijska sredstva za rast svojih preduzeća i stvaranje većeg broja radnih mjesta. Zadovoljna sam što će USAID moći podržati i katalizirati dalja ulaganja dijaspore u godinama koje dolaze”, kazala je Eslick.
Povodom sklapanja ugovora o ovom partnerstvu, Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCreditBank, izjavio je da je uz pomoć USAID-a i Švedske, ProCredit Bank podržala preko 70 kompanija u BiH u prethodnom periodu s ukupnim iznosom od 50 miliona KM. On je izrazio i zadovoljstvo što proširuju postojeću podršku za mala i srednja preduzeća na preduzeća povezana sa dijasporom, čime jačaju i povezujuju ekonomiju BiH sa razvijenim zemljama u svijetu.
Švedska i USAID ostvaruju uspješnu saradnju u BiH od 2010. godine. Ovaj novi partnerski odnos koji uključuje razvojnu banku Vlade Sjedinjenih Američkih Država (DFC), pomoći će ProCredit Banci da pruži bolje usluge preduzećima povezanim sa dijasporom, i time osnažiti ekonomski razvoj u BiH kao i bolju povezanost bh. preduzeća sa regionalnim i globalnim tržištima.