Po prvi put u BiH objavljen statistički energetski bilans za 2014-2016.

0
969
Agencija za statistiku BiH objavila je Ukupni statistički energetski bilans za 2014-2016.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je po prvi put ‘Ukupni statistički energetski bilans za BiH za 2014-2016. godinu’, uključujući i reviziju ukupnog statističkog bilansa za 2014. godinu.
Statistički energetski bilans omogućava analizu i planiranje razvoja i eventualnog restrukturiranja kapaciteta za proizvodnju, transformaciju, transport i distribuciju energije. Bilans je prikazan isključivo u energetskim jedinicama (ktoe), bez fizičkih jedinica.
Bilans sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodjeli uglja, nafte i naftnih derivata, prirodnog plina, biomase, električne energije i toplote u Bosni i Hercegovini.
Metodologija za prikupljanje podataka za izradu energetskih bilansa, te njihova forma i sadržaj usklađeni su sa standardima i preporukama Međunarodne Agencije za energiju (IEA), Eurostata i OECD-a.

Više podataka iz statističkog energetskog bilansa BiH za 2014-2016. možete vidjeti ovdje