Poljoprivrednici u FBiH prijete protestima ako se ne usvoji budžet do 15. januara

0
871
Predstavnici Udruženja poljoprivrednika FBiH na pres-konferenciji

Neusvajanje budžeta za 2018. godinu ima velike posljedice za poljoprivrednu proizvodnju i ukoliko Parlament Federacije BiH ne usvoji budžet do 15. januara predstavnici Udruženja poljoprivrednika FBiH će izaći na proteste već oko 20. januara, rekao je predsjednik Udruženja Nedžad Bićo na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu.
Predsjednik Saveza organskih proizvođača FBiH Sead Herceg poručio je da poljoprivrednici neće odustati od protesta i blokada dok se njihovi zahtjevi ne ispune.
“Moramo imati poticaje, jer poljoprivreda nema prihoda. Želimo poručiti vlastima da konačno donesu odluke koje će unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju”, poručio je Herceg.
I predsjednik Udruženja registrovanih obrta poljoprivrede Tuzlanskog kantona Fuad Selimović istakao je da zbog neusvajanja budžeta slijedi i kašnjenje usvajanja programa novčanih podrški, što za njih predstavlja veliki problem.
“Ne treba dozvoliti da sada dođe do kašnjenja donošenja programa novčanih podrški, a zabrinjava nas jer je i pravilnik u pristupu novčanim sredstvima toliko usložen da sama prijava poljoprivrednicima predstavlja veliki problem”, rekao je Selimović te dodao i da predložena novčana sredstva u programu podrški za 2018. godinu nisu dovoljna.
Inače, budžetom FBiH za 2018. godinu planirano je blizu 70 miliona KM za poljoprivredu u koje je uračunato i plaćanje dugovanja poljoprivrednicima iz 2014. godine.