Povećati konkurentnost bh. prehrambenog proizvoda na tržištu EU

0
939
Okrugli sto orgaizovali su BBI VIP Business Club, Adriatic Group, AS Group i Bingo Tuzla

U organizaciji BBI VIP Business Club, Adriatic Group, AS Group i Bingo Tuzla danas je u Sarajevu održan okrugli sto o temi ‘Kako povećati konkurentnost bh. proizvoda na tržištu EU’. Cilj skupa, namijenjenog isključivo predstavnicima prehrambenog sektora u BiH, bio je razmjena iskustava sa tržišta EU, te pružanje ključnih smjernica izvoznicima iz prehrambenog sektora.
Nakon što su definirali prioritete o povećanju konkurentnosti bh. proizvoda na evropskom tržištu, učesnici su razgovarali o prijedlozima i preporukama olakšavajućih mjera za poboljšanje prehrambenog sektora, jačanje i konkurentnosti brendova ali i izmjene zakona kako bi se stvorili uslovi za njihovu provedbu. Prijedlozi o izmjenama zakona će biti dostavljeni nadležnim ministarstvima i institucijama koji su odgovorni za izvršenje promjena.
“Danas u svijetu postoji 500 miliona porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koja bi mogla biti ključni dobavljači rastućih urbanih tržišta. Većina ih proizvode samo za vlastite potrebe, ali tu se krije veliki potencijal za proizvodnju i razvoj u svijetu. Kako bi iskoristili potencijale u poljoprivrednoj proizvodnji neophodno je zaokruživanje kompletnog procesa od finansiranja organizacije rada pa do plasmana poljoprivrednih proizvoda iz BiH i drugih manjih zemalja na tržišta razvijenih ekonomskih centara”, rekao je direktor BBI banke Amer Bukvić.

Učesnici skupa razgovarali su o mjerama za poboljšanje bh. prehrambenog sektora

Finansiranje privrede putem različitih finansijskih linija BBI banka radi još od 2007. godine kada je osnovan IDB Trust Fond za pomoć razvoju poljoprivrede u BiH. Mnogi od korisnika ovog fonda su krenuli od nule, a danas su tu male porodične kompanije, obično poljoprivredna dobra koja daju dobre rezultate i cijela porodica živi od toga.
U saradnji sa Vladom Republike Turske kao desetogodišnji projekt 2012. godine pokrenuta je Turska finansijska linija u iznosu od 100 miliona eura. Projekat je realizovan putem dvije banke. BBI banci dodjeljeno je 50 miliona eura za realizaciju ovog projekta. Tokom prethodnih pet godina, prema evidenciji BBI banke, privrednicima i fizičkim licima u BiH plasirano je ukupno 161,6 miliona KM. Od toga 107,7 miliona KM za privredu i 53,9 miliona KM fizičkim licima. Ovo je imalo efekat ekonomsko zbrinjvanje oko 15.000 ljudi.
“Radili smo slične finansijske linije sa IFAD-om, Svjetskom bankom, a pokrenuli smo saradnju sa opštinama i kantonima u segmentu subvencioniranja finansijskih linija za pravna lica, čime su u vrijeme oskudnih novih finansijskih linija za privredu omogućene vrlo atraktivne linije finansiranja. Ovakve linije pokrenute su sa općinom Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad, Kantonom Sarajevo, Unsko-sanskim kantonom i Bosansko-podrinjskim kantonom”, dodao je Bukvić.
O tome kako učiniti bh. prehrambene proizvode konkurentnim na EU tržištu, te o zahtjevima pojedinačnih tržišta i preporukama domaćim proizvođačima govorio je Amir Bekić, direktor Adriatic Group.
“Adriatic Group iz Beča je najveći uvoznik hrane s područja zapadnog Balkana u zemlje Evropske unije. Nadam se da ćemo kroz naše prisustvo na EU tržištima otvoriti nove izvozne perspektive bh. kompanijama koje su spremne na izazove evropskog tržišta”, istakao je Bekić.
Rusmir Hrvić, predsjednik uprave AS Group, jedne od vodećih izvoznika iz BiH, izrazio je značaj učešća na EU tržištu.
“EU je naše najznačajnije inozemno tržište, jer od ukupnog izvoza AS Group dvije trećine se odnosi na EU. Našu šansu vidimo upravo u našoj posebnosti i našim kompetncijama za neponovljivi okus bosanske kuhinje. Vjerujem da će i nadležne institucije prepoznati te potencijale i donijeti odgovarajuće zakone, mjere i odluke koje će biti usmjerene na povećanje nivoa konkurentnosti prehrambene industrije uopće, sa fokusom na plasman domaćih brandova na tržištu susjedne EU”, kazao je Hrvić.
Današnji okrugli stol je prvi u nizu događaja čiji cilj je jačanje bosanskohercegovačke industrije i konkuretnosti bh. proizvoda na inozemnom tržištu.