Novalić: Sjednicu Vlade FBiH prekinuo sam štiteći zakonitost rada

0
923
Fadil Novalić, premijer Federacije BiH

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić na današnjoj pres-konferenciji obrazložio je da je sjednicu Vlade FBiH 8. februara prekinuo u momentu kada je, na prijedlog dopremijerke i ministrice finansija Jelke Milićević, trebalo da bude razmatrano poništenje javnog konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH.
Na prekid sjednice premijer se, kaže, odlučio jer je želio da zaštiti principe javnosti, zakonitosti i transparentnosti rada Vlade.
“Na to me je obavezivao Poslovnik o radu Vlade FBiH, koji u članu 10 jasno utvrđuje da premijer, pored ovlasti utvrđenih Ustavom Federacije i zakonom, osigurava javnost, zakonitost i transparentnost rada Vlade. To je bio osnovni razlog jer moram priznati da nisam bio uvjeren da je u slučaju prijedloga ove tačke zakon ispoštovan”, rekao je Novalić.
Pojasnio je da je Vlada FBiH 15.6.2017. donijela odluku o raspisivanju javnog natječaja za direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH i zadužila Agenciju za državnu službu i Ministarstvo finansija da u skladu s propisanim nadležnostima provede ovu proceduru. Naime, direktor i zamjenik direktora Porezne uprave po svom statusu su rukovodeći državni službenici. Agencija za državnu službu je, postupajući u skladu sa ovom odlukom Vlade FBiH, a po članu 31. Zakona o državnoj službi FBiH, konkurs raspisala 13.10.2017. godine.
Kako je istakao Novalić, Ministarstvo finansija je istovremeno, u sastav komisije za izbor ovih rukovodilaca imenovalo dva člana iz ovog ministarstva i jednog zamjenskog člana, dok je Agencija za državnu službu predložila jednog člana s federalne liste eksperata, istakavši da je za navedeni sastav komisije u toku postupka došla samo jedna žalba, koju je Odbor za žalbe FBiH odbio kao neosnovanu.
“Interesantno je da se kandidat koji se žalio kasnije uopšte nije pojavio na obavezujućim ispitima znanja”, kazao je Novalić.
Premijer je napomenuo da je jedini kandidat koji je položio eliminatorni pismeni ispit Šerif Isović, o čemu je stigla obavijest iz Agencije za državnu službu.
Listu uspješnih kandidata, s prvorangiranim Šerifom Isovićem, Agencija za državnu službu je dostavila Federalnom ministarstvu finasija 24.12.2017. i od tada iz ovog ministarstva nije bilo nikakve reakcije ni postupanja po navedenom postupku.
Prema Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, Porezna uprava djeluje u sastavu Federalnog ministarstva finansija, tako da je ministrica Milićević po zahtjevu Agencije za državnu službu, bila obavezna Vladi predložiti rezultat konkursne procedure, navodi Novalić.
“Ovakav prijedlog iz Ministarstva finansija nikada nije došao nego je na naše zaprepaštenje, kao dopuna dnevnog reda na samoj sjednici Vlade FBiH, došao potpuno suprotan prijedlog. Prijedlog je bio da se poništi konkursna procedura s obrazloženjem da po okončanju konkursne procedure nisu ispunjeni uvjeti za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH. To što se sada u javnosti špekulira da se izbor direktora uslovljava tim da niti jedan kandidat nije zadovoljio uslove da bude zamjenik, apsurdno je i pravno neutemeljeno”, rekao je Novalić.
On je dodao da je netačno da je bio u pripremi prijedlog za ponovno imenovanje istih kandidata za vršioce dužnosti na period od 90 dana. Prijedlog za imenovanja je bio bez imena, ministri su na samoj sjednici dobili prijedloge bez imena”, kazao je Novalić pozivajući se na dokumente podijeljene novinarima uoči pres-konferencije, a koji dokazuju ove njegove navode.
Novalić je, kaže, odlučio da, braneći javnost, zakonitost i transparentnost, zbog čega je prekinuo sjednicu Vlade, i novinari dobiju sve dokumente vezane za ovu spornu tačku dnevnog reda Vladine sjednice od 8. februara.
Objašnjavajući zašto ta sjednica nije mogla biti nastavljena, pojasnio je da Ustav propisuje da su zamjenici premijera mjerodavni za vršenje dužnosti premijera kad on nije u mogućnosti obavljati svoju funkciju ili kada je mjesto premijera upražnjeno dok novi ne preuzme dužnost.
“U ovom slučaju, ja nisam nikoga odredio da me zamjenjuje”, dodao je Novalić.
Federalni premijer rekao je takođe da mu je sada potpuno jasna intencija MMF-a od početka, koja je i jedna od tačaka Reformske agende, da Porezna uprava Porezna uprava treba biti neovisna i da bude poput Uprave za indirektno oporezivanje koja je izašla iz okvira Carinske uprave.
Na novinarsko pitanje ko i zašto “ruši” Isovića, odgovorio je da to čine oni kojima ne odgovara profesionalan rad.
Isović, nažalost, nije imao razumijevanja svih u samoj Vladi, zaključio je Fadil Novalić dodajući da se Šerif Isović, nakon svih ovh događaja, obratio sudu i da on neće više stavljati tu tačku dnevnog reda do sudske odluke.
Novalić je dodao i da će Vlada FBiH nastaviti s radom tek iduće sedmice budući da se seli iz sadašnjih prostorija u druge.