Predstavljen EcoStruxure Facility Expert

0
781
Schneider Electric i AVEVA proširuju partnerstvo za isporuku inovativnih rješenja za data centre

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji i AVEVA, lider na području inženjerskog i industrijskog softvera, danas su najavili proširivanje svog partnerstva za isporuku inovativnih rješenja za tržište data centara.
Budući da pružatelji hyperscale usluga grade sve veće flote data centara da bi zadovoljili globalnu potražnju, složenost upravljanja i održavanja takvih objekata pred njih stavlja nove izazove. Poslovanje u ovoj mjeri zahtijeva drugačiji pristup ključnim objektima koji napajaju svjetsku digitalnu infrastrukturu. Kombinacija skalabilnog industrijskog softvera AVEVA™ Unified Operations Center, i Schneider Electricovog EcoStruxure™ sistema za upravljanje i nadgledanje data centara svakodnevne poslove čini duboko i široko vidljivima.
Nova zajednička rješenja nude homogen pregled inženjeringa, poslovanja i performansi temeljenog na heterogenom legacy sistemu. Partnerstvo pružateljima usluge hyperscale data centara omogućava povezivanje platformi i skupova podataka koji su ranije egzistirali u različitim sistemima. Ujedno će im omogućiti skaliranje bez obzira na broj lokacija ili mjesto gdje se nalaze. Osoblje data centra moći će donositi brže, informiranije odluke i optimizirati efikasnost imovine i operacija tokom životnog vijeka data centra.