Preko Sparkasse Bank na plaćeni studij i praksu u Austriji

Steiermärkische Sparkasse Bank u saradnji sa četiri Univerziteta u Grazu, ponovo pokreće Best of South-East program daljnjeg razvoja i obrazovanja za talentirane diplomante i studente iz BiH i regiona

0
490
Otvoren poziv studentima za stipendije u sklopu programa Best of South East

Steiermärkische Sparkasse Bank u saradnji sačetiri Univerziteta u Graz-u, ponovo pokreće ‘Best of South-East’, program daljnjeg razvoja i obrazovanja za talentirane diplomante i studente iz Bosne i Hercegovine i regiona.
Stipendija se dodjeljuje studentima do 27 godina sa vrlo dobrim ocjenama, te izraženim osobinama kao što su predanost, razvijene komunikacijske vještine, analitičko i praktično ekonomsko razmišljanje, te dobro poznavanje engleskog i njemačkog jezika.
Studenti koji su dio programa ‘Best of South-East’ imaju mogućnost proširenja svog akademskog znanja i usavršavanja stranog jezika, pored njihovog jednogodišnjeg usavršavanja u Steiermärkische Sparkasse Bank, kao i pohađanja odabranih predmeta. Cilj ovog programa stipendiranja koji uključuje 750 eura mjesečno, je ponuditi studentima mogućnost sticanja internacionalnog iskustva, produbljivanja znanja i osnaživanja za budući poslovni život.
Usklopu programa dodjeljuju se stipendije za studente tehničkih fakulteta u partnerstvu sa Tehničkim fakultetom u Grazu, studente geologije/metalurgije u partnerstvu sa Rudarskim fakultetom u Loebenu, studente umjetničkih akademija – preddiplomski i diplomski studij sa praksom u Operi u Grazu i/ili Muzičkom društvu Štajerske u partnerstvu sa Fakultetom za muziku i izvedbene umjetnosti u Grazu, te za studente prava i ekonomije u saradnji sa Karl Franz Univerzitetom.
Za program se aplicira direktno na Univerzitetu Graz, odnosno pojedinačnim fakultetima, a sve informacije dostupne su na https://www.sparkasse.ba/bs/zaposljavanje/stipendija-best-of-south-east.