Primjena novog EU zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka

0
1011
Održana konferencija 'Primjena i izazovi novog EU zakonodavstva u zaštiti ličnih podataka sa osvrtom na BiH'

Zajednička konferencija Vijeća stranih investitora BiH te kompanija Wolf Theiss i Microsoft BiH, pod nazivom ‘Primjena i izazovi novog EU zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka sa osvrtom na BiH’ održana je danas u Sarajevu.
Konferencija je imala za cilj da bosanskohercegovačkoj javnosti predstavi odredbe Opšte uredbe EU o zaštiti ličnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) koja će se od 25. maja 2018. godine početi direktno primjenjivati u zemljama Evropske unije.
Teritorijalno važenje ovog akta je prošireno, pa se Uredba primjenjuje i na obradu ličnih podataka lica koja se nalaze u EU, a koju obavlja kontrolor ili obrađivač podataka koji nema poslovno sjedište u EU ako su aktivnosti povezane s nuđenjem roba i usluga licima u Evropskoj uniji (bez obzira na to da li to lice treba da izvrši plaćanje) ili praćenjem njihovog ponašanja dokle god se njihovo ponašanje odvija unutar Unije.
To praktičnoznači da i privredna društva koja imaju poslovno sjedište u BiH moraju da poštuju pravila Uredbe ako obrađuju lične podatke u Evropskoj uniji pod navedenim uslovima.
S obzirom da BiH ima obavezu da uskladi svoje zakonodavstvo sa pravom Evropske unije, te da je u toku izrada novog Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, koji bi trebao biti usklađen sa Uredbom, ova konferencija je poslužila da se javnost upozna sa značajem Uredbe, obavezama i utjecajem koje će ovaj akt imati na države koje nisu članice Evropske unije, te kakav će uticaj imati na građane BiH, ali i razne druge zainteresovane aktere, prvenstveno privredu i organe javne vlasti BiH čija je obaveza da štite prava pojedinca.
Govornici na konferenciji su bili istaknuti stručnjaci iz oblasti zaštite ličnih podataka: Samira Čampara, zamjenica direktora Agencije za zaštitu ličnih podatakaBiH; advokat Lana Sarajlić, te predstavnici konsultantske firme Wolf Theiss iz Austrije i Rumunije i kompanije Microsoft BiH.
Učešće na konferenciji su također uzeli predstavnici poslovne i akademske zajednice u BiH, te predstavnici međunarodnih organizacija i ambasada.