Privatnim preduzećima i poduzetnicima u FBiH za subvencioniranje kamata 6 miliona KM

0
313
Uplaćeno 1,28 miliona KM za 4.209 korisnika stalne novčane pomoći

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila 6 miliona KM vrijedan program namijenjen za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima na ime regresiranja kamata.
Osnovni cilj ovog programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po greditno-garantnim programima za velika preduzeća i za izvoznike, kao i za kreditno-garantne programe koji će biti objavljeni u 2021. godini, da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Subvencionisati će se dio kamata na kredite, na tromjesečnom nivou, u visini do 2,5 posto.
Pravo na dodjelu grant sredstava ostvaruju privredna društva koja su kreditno zadužena po postojećim programima za velika preduzeća i izvoznike ili će biti zadužena u narednom periodu u okviru Kreditno-garantnog programa za velika preduzeća i Kreditno-garantnog programa za izvoznike u 2021. godini.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije neće raspisivati javni poziv po ovom programu, s obzirom na to da će korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu dobiti mogućnost koriğtenja sredstva za regresiranje kamata. Na osnovu Programa, korisnici kredita stiču pravo na regresiranje kamata za drugi, treći i četvrti kvartal 2021. godine, ukoliko su uredno izmirili dosadašnje krditne obaveze.
Subvencije će biti odobravane do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2021. godine.