Prolongiran rok za preuzimanje zajma za Vjetroelektranu Podveležje

0
991
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o zajmu i projektu, zaključen 16. 12.2013.između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije BiH, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede BiH d.d Sarajevo (agencija za izvršenje projekta) u iznosu 65 miliona eura – Vjetroelektrana Podveležje, sa Osnovama za njegovo zaključivanje.
Izmjenama i dopunama prolongiran je rok za povlačenje kreditnih sredstava do 31. decembra 2019. godine te je produžen rok početka otplate kredita za tri godine, odnosno do 30. marta 2020. godine. Istovremeno je 30. septembar 2030. određen kao novi rok za završetak otplate kredita.
Produženje rokova projekta pokrenuto je na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, a na inicijativu JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo.
Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.
Vijeće ministara upoznato je s Informacijom Pravobranilaštva BiH o arbitražnom postupku po tužbi Neeta Gupta, Naveena Aggarwalla i Usha Industries protiv Bosne i Hercegovine, radi naknade štete, a u vezi s ulaganjem tužilaca u Krajina osiguranje a.d. Banja Luka.
Pravobranilaštvo BiH zaduženo je da, u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora te Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Uredom za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, pokrene pregovore s nadležnim organima Republike Srpske i pripremi tekst sporazuma o međusobnim pravima i obavezama Vijeća ministara BiH i Vlade RS u vođenju arbitražnog postupka u ovom predmetu, a koji će dostaviti Vijeću ministara BiH na saglasnost i ovlaštenje za potpisivanje.
Pravobranilaštvo će u ovom arbitražnom postupku poduzeti sve potrebne pravne radnje radi zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine. Radi se o sporu u vrijednosti 40 miliona američkih dolara u kojem tužioci Neete Gupta, Naveen Aggarval te kompanija Usha Industries iz New Delhija navode da su prevareni prilikom kupovine dionica Krajina osiguranja.

Imenovani čelnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

Vijeće ministara BiH imenovalo je Aleksandra Zolaka za direktora i Dinku Muhović za zamjenicu direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, kao najbolje rangirane kandidate nakon provedene procedure javnog konkursa.
Istovremeno je imenovano Stručno vijeće Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH na period od četiri godine, nakon što je ranijim članovima istekao mandat 2012. godine. Imenovanje je izvršeno na osnovu prijedloga entitetskih ministarstava zdravlja i nadležnog odjela Brčko distrikta. Za članove Stručnog vijeća Agencije imenovani su: Harun Avdagić, Branko Nikolić, Vedran Marčinko, Vanda Marković-Peković, Lazar Prodanović, Slobodan Prtilo i Admir Alagić.