Promet industrije u BiH u decembru smanjen za 0,7%

0
158
Na domaćem tržištu promet industrije je imao rast od 2,7%, a na stranom tržištu pad za 3,2%

Ukupan desezonirani promet industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2022. u poređenju sa novembrom 2022. ostvario je pad od 0,7%. Na domaćem tržištu zabilјežen je rast za 2,7%, a na stranom tržištu pad od 3,2%.
U decembru 2022. u poređenju sa decembrom 2021. ukupan promet industrije u BiH imao je rast za 14,7%. Na domaćem tržištu zabilјežen je rast za 16,6% a na stranom tržištu rast za 13%.
Prema GIG agregatima, u decembru u odnosu na novembar 2022. ukupan promet Kapitalnih proizvoda veći je za 0,8%, promet Intermedijarnih proizvoda veći je za 0,3%, dok je promet Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manji za 4,1%, promet Energije manji je za 3,9%, i promet Trajnih proizvoda za široku potrošnju manji je za 2,1%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2022. u poređenju sa istim mjesecom 2021.
ukupan promet Kapitalnih proizvoda veći je za 39,0%, promet Netrajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 22,0%, promet Intermedijarnih proizvoda veći je za 13,1%, dok je promet Energije mаnji za 22,3% i promet Trajnih proizvoda za široku potrošnju mаnji је zа 1,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH.