BiH: Promet trgovine na malo u julu pao za 4,4%

Promet u trgovini prehrambenim proizvodima pao 2,5%, a u neprehrambenim proizvodima 5,2%

0
817
Promet trgovine na malo u BiH u julu pao je za 5,9% u odnosu na juni 2020. godine

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u julu 2020. godine, posmatran u tekućim cijenama, zabilježio je pad od 4,4% u odnosu na juni 2020. godine. Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 2,5% dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa u iznosu od 5,2%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u julu 2020. godine zabilježio je pad od 5,9% u odnosu na juni 2020. godine. Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 3,5%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa u iznosu od 7,8%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u julu 2020. godine ostvario je nominalni rast od 10,8% dok je realni rast iznosio 13,4% u odnosu na baznu (2015) godinu.
Ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u julu 2020. zabilježio je pad od 14,7% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima zabilježio je pad od 7,9%, dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad od 6,2% u odnosu na juli 2019.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo zabilježio je pad od 12,6% u odnosu na juli 2019. godine. Promet prehrambenim proizvodima zabilježio je pad od 10,2% dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad od 7,7% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u julu 2020. godine ostvario je rast od 21,5% dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 23,4%. Promet od trgovine na malo motornim gorivima zabilježio je pad od 14,4%.