RS: Industrijska proizvodnja u avgustu veća za 2,9%, godišnji rast 3,7%

0
231
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

Ukupna industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u avgustu u poređenju sa julom 2022. godine veća je za 2,9%, dok je u poređenju sa avgustom 2021. godine veća za 3,7%.
U avgustu u odnosu na juli 2022. proizvodnja energije veća je za 10,2%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 5,4% i intermedijarnih proizvoda za 1,1%, dok je proizvodnja kapitalnih proizvoda manja za 0,9% i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 6,1%.
U avgustu 2022. u odnosu na isti mjesec prošle godine proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 9,8%, intermedijarnih proizvoda za 3,2%, energije za 2,0%, dok je proizvodnja kapitalnih proizvoda manja za 3,4% i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 12,1%.
Prema područjima KD BiH 2010, industrijska proizvodnja u avgustu u poređenju sa julom 2022. godine u području Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 13,2%, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija rast od 4,1% i u području Prerađivačka industrija rast od 0,9%.
Industrijska proizvodnja u avgustu 2022. u poređenju sa avgustom 2021. godine u području Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 8,5%, u području Prerađivačka industrija rast od 2,5%, dok je u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabilježen pad od 1,1%, saopćio je Zavod za statistiku RS.

Broj zaposlenih u industriji veći 1,1 posto

Broj zaposlenih u industriji u avgustu 2022. u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2021. godini veći je za 0,8%, u odnosu na isti mjesec prošle godine veći za 0,3%, dok je u odnosu na juli 2022. godine manji za 0,5%.
Broj zaposlenih u industriji u periodu januar-avgust 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine, veći je za 1,1%.