RS u novembru posjetilo 29,3 hiljade turista, u 11 mjeseci oko 371 hiljada

0
539
Rekordan broj dolazaka i noćenja turista u RS u 2022. godini

U novembru 2019. godine ostvareno je 29.327 dolazaka turista (domaćih gostiju bilo je 15.704, a stranih 13.623), što je u odnosu na oktobar ove godine manje za 20,7%. Broj dolazaka turista u novembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 13,5%.
Najviše gostiju bilo je iz Srbije (4.529), Hrvatske (3.020) i Slovenije (1.755).
U novembru su turisti u RS-u ostvarili 72.818 noćenja (domaći gosti 37.102, a 35.716 strani turisti), što je u odnosu na oktobar 2019. godine manje za 18,8%, dok je broj noćenja turista u novembru 2019. u odnosu na isti mjesec lani veći za 13,7%.
U novembru 2019. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.658 stalnih ležaja, podaci su Zavoda za statistiku RS.
U Republici Srpskoj je ukupno za 11 mjeseci 2019. godine boravilo 371.214 turista (stranih je bilo 204.646 a domaćih 166.568), što je za 4,9% više nego u istom periodu prošle godine, koji su ostvarili ukupno 902.995 noćenja što je porast od 4,8% na godišnjem nivou.