Sedmi krug ažuriranja statističkog okvira uzorka u BiH

0
165
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Agencija za statistiku BiH (BHAS) nastavlja, tokom februara 2021. godine, sa provođenjem ažuriranja glavnog okvira uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.
Budući da su istraživanja zasnovana na uzorku jedna od glavnih aktivnosti statističkih institucija u BiH, novi, ažurirani okvir uzorka omogućit će kvalitetniji rad statističkim institucijama u BiH, podizanje kvaliteta statističkih podataka, te unapređenje i razvoj novih statistika.
Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori, koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije, popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji (uključujući upitnik) koju su pripremile tri statističke institucije u BiH. Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i sl. Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova.
Anketari će prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski, te druge mjere u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika na terenu, saopćeno je iz BHAS-a.
Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku BiH poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here