Sedmi krug ažuriranja statističkog okvira uzorka u BiH

0
308
Statističke institucije u BiH sutra počinju sa anketiranjem poslovnih subjekta o strukturi zarada

Agencija za statistiku BiH (BHAS) nastavlja, tokom februara 2021. godine, sa provođenjem ažuriranja glavnog okvira uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.
Budući da su istraživanja zasnovana na uzorku jedna od glavnih aktivnosti statističkih institucija u BiH, novi, ažurirani okvir uzorka omogućit će kvalitetniji rad statističkim institucijama u BiH, podizanje kvaliteta statističkih podataka, te unapređenje i razvoj novih statistika.
Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori, koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije, popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji (uključujući upitnik) koju su pripremile tri statističke institucije u BiH. Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i sl. Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova.
Anketari će prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski, te druge mjere u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika na terenu, saopćeno je iz BHAS-a.
Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku BiH poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.