Sparkasse Banka i UNDP: Nova kreditna linija za poljoprivredu uz bespovratni poticaj

0
97
Nova kreditna linija Sparkasse Banke za poljoprivredna preduzeća u partnerstvu sa projektom EU4AGRI

Sparkasse Banka u partnerstvu sa EU4AGRI projektom koji finansira Evropska unija a implementiraju UNDP i Češka razvojna agencija, uspostavila specijalnu kreditnu liniju za poljoprivredne projekte uz posebne pogodnosti – bespovratni poticaj u minimalnom iznosu 25% od iznosa kredita koji odobrava projekat EU4AGRI te kreditiranje od strane Sparkasse Banke uz posebne uslove i mogućnost korištenja određenih garantnih linija.
Cilj ovog partnerstva je da se poljoprivrednom sektoru olakša pristup sredstvima za investicije u modernizaciju te na taj način unaprijedi njegova konkurentnost i u konačnici potakne ekonomski rast i razvoj BiH.
Jedna od ključnih pogodnosti ove kreditne linije jeste bespovratni poticaj/grant u minimalnom iznosu 25% od iznosa kredita, a maksimalnom 400.000 KM koji odobrava EU4AGRI projekat. Uz to, u skladu sa specifičnim potrebama i uslovima poljoprivrednika, postoji mogućnost uključenja garantnih fondova sa kojima banka ima zaključenu saradnju te kredite mogu pratiti i garancije do 50% iznosa kredita.
Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, Steliana Nedera partnerstvo sa Sparkasse Bankom stavila je u kontekst misije Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH koji podržava razvoj ekonomije BiH sa posebnim fokusom na poljoprivredno-prehrambeni sektor.
“Osmišljeni finansijski proizvod će biti povezan sa postojećim mehanizmom grantova kroz EU4AGRI projekat čime će se stvoriti dodatna podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru u BiH. Ovo je od posebne važnosti za poslovanja koja vode žene i mladi, a koja su u značajnoj mjeri izuzeta od finansijskih usluga te se suočavaju sa dodatnim izazovima u finansiranju svog poslovanja. Do sada je EU4AGRI projekat, kojeg finansira Evropska unija, finansirao 107 investicionih projekata sa 23,35 miliona KM, ostvarujući koristi za više od 1.222 poljoprivredno-prehrambena preduzeća i proizvođača“, kazala je Nedera.
EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20,25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).
Kreditna linija je namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima, primarnim proizvođačima i prerađivačima poljoprivrednih proizvoda sa godišnjim prihodom do 30 miliona KM (uključujući povezana lica), a može se koristiti za investicije u opremu ili izgradnju proizvodnih kapaciteta.
Predsjednik Uprave Sparkasse Banke Amir Softić je ovaj proizvod stavio u kontekst podrške održivom razvoju ekonomije BiH.
“Ekonomija BiH sada više nego ikada treba dobra, inovativna rješenja za jačanje onih industrija i sektora koji mogu generisati rast poslovne aktivnosti i kreirati nova radna mjesta. To su bez sumnje sektor srednjeg i malog biznisa u kojem se kreira oko 70% poslovne aktivnosti u BiH, a ako govorimo o industrijama, to su u prvoj liniji turizam i poljoprivreda. Sparkasse Banka na ova tri polja radi aktivno, ciljano i sa konkretnim inicijativama. Ova kreditna linija u partnerstvu sa UNDP je jedna od njih”, kazao je Softić.
Sve informacije o kreditnoj liniji se mogu naći na www.sparkasse.ba, a zahtjevi za finansiranje poljoprivrednici mogu podnijeti uz pomoć osoblja u poslovnicama Sparkasse Banke i putem portala https://javnipoziv.undp.ba/