Stalni odbor za finansijsku stabilnost: Usvojiti novi Zakon o osiguranju depozita u bankama u BiH

0
2310
Centralna banka BiH: Primjena odluke o povećanju naknada na obaveznu rezervu počinje 1.7.2023.

Stalni odbor za finansijsku stabilnost u BiH održao je danas u Sarajevu redovni sastanak na kojem je, pored opšte ocjene o stabilnosti bankarskog sektora, razgovarano o reformama u finansijskom sektoru koje su realizovane, te o unapređenju saradnje i razmjene informacija članica Stalnog odbora.
Istaknuto je da je, u cilju dalje harmonizacije zakonskog okvira za poslovanje banaka, naročito važno usvajanje novog Zakona o osiguranju depozita u bankama u BiH.
Današnjim sastankom predsjedavao je guverner Centralne banke BiH (CBBiH) Senad Softić, a prisustvovali su predstavnici Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva finansija Federacije BiH, Ministarstva finansija RepublikeSrpske, predstavnik Agencije za bankarstvo RS, direktor Agencije za bankarstvo FBiH i direktor Agencije za osiguranje depozita BiH, saopćeno je iz CBBiH.