Stranci zaposleni u BiH nemaju značajniji uticaj na tržište rada

0
281
Udio godišnjeg broja zaposlenih stranaca u BiH je samo 0,4%

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je Platformu zapošljavanja stranaca u Bosni i Hercegovini, koja predstavlja okvirni i bazni dokument u vezi sa zapošljavanjem stranaca u BiH.
U skladu sa Ustavom BiH, oblast rada i zapošljavanja, pa tako i zapošljavanje stranaca u BiH, u nadležnosti su entiteta i Brčko distrikta BiH, koji su pravno regulisali ovu oblast posebnim zakonima, dok su politika i regulisanje pitanja imigracije, izbjeglica i azila u nadležnosti institucija BiH.
Prema službenim podacima, broj zaposlenih stranaca u BiH nema značajniji kvantitativni uticaj na tržište rada u BiH jer je udio godišnjeg broja zaposlenih stranaca u BiH u odnosu na prosječan broj zaposlenih lica u BiH u 2018. godini iznosio 0,4% .
U narednom periodu nophodno je, između ostalog, usklađivanje zakonskih rješenja o zapošljavanju stranaca u BiH na svim nivoima sa rješenjima u zemljama Evropske unije. Istovremeno je neophodno kontinuirano praćenje iskazanih potreba poslodavaca za nedostajućom radnom snagom i potreba za stranom radnom snagom.