Švedska investira 1,9 miliona KM za unapređenje vodosnabdijevanja

0
297
Građani će imati koristi od boljih usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama

Švedska, koju predstavlja Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), potpisala je sporazum sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) za realizaciju druge faze MEG projekta.
Ukupno finansijsko učešće Švedske u projektu MEG II, iznositi će 10 miliona švedskih kruna (1,9 miliona KM). Ukupna vrijednost projekta MEG II je 23 miliona KM i najvećim dijelom uključuje učešće Vlade Švicarske, uz dodatna planirana sredstva iz Evropske unije kroz IPA II fondove. UNDP će u naredne četiri godine implementirati projekt u približno 30 jedinica lokalne samouprave, koje će biti izabrane putem Javnog poziva za sve jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.
Švedska će podržati napore Projekta u radu sa vlastima na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou ka uspostavljanju povoljnijih politika i regulatornog okruženja koje afirmiše lokalnu upravu orijentisanu na rezultate i unaprjeđenje usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama.