Svjetska banka produžila Projekt razvoja navodnjavanja u FBiH do kraja 2019.

0
1001
Ministar Dedić sa predstavnicima Svjetske banke razgovarao o implementaciji Projekta razvoja sistema navodnjavanja

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarastva Šemsudin Dedić danas je održao sastanak sa predstavnicima Svjetske banke koji borave u BiH kako bi sagledali do sada postignute rezultate Projekta razvoja sistema navodnjavanja te razmotrili naredne korake u implementaciji ovih značajnih aktivnosti.
Vođa stručnog tima Svjetske banke Javier Zuleta rekao je da je ostvaren napredak u ispunjavanju razvojnih ciljeva projekta, od njegovog restrukturiranja u junu i zadnjeg obilaska projektnih lokacija. Dodao je također da je Svjetska banka odobrila produženje projekta do kraja 2019. godine u cilju postizanja što većeg stepena implementacije. U narednom periodu, uradit će se akcioni plan s namjerom praćenja stanja na terenu kako bi se što više iskoristila sredstva i ostavilo dovoljno vremena da se na pravi način izvrše sve planirane aktivnosti.
“Cilj ovog projekta je da se poveća procenat navodnjavanih površina u Federaciji, jer smo svjesni da bez sistema navodnjavanja nema ni razvoja poljoprivrede. Navodnjavanjem se ne samo sprječavaju posljedice suša, koje nas sve više pogađaju, već i povećavaju prinosi, stepen iskorištenosti zemljišta, a poboljšava se i kvalitet plodova” kazao je ministar Dedić.
Projekat razvoja navodnjavanja obuhvaća deset općina diljem Federacije, između ostalog i Sanski Most i Bihać, koji ulaze u treću fazu projekta gdje se trenutno vrši prikupljanje podataka za izradu projektne dokumentacije.
Učesnici su se složili da je za uspjeh ovog projekta uveliko važan angažman i spremnost općina na kojima se provode aktivnosti razvoja ovih sistema, te su pozvali sve uključene općine da aktivno sarađuju sa projektnom jedinicom zaduženom da zajedno s njima provode ovaj projekat, saopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarastva FBiH.