Svjetski dan štednje: Edukacijom do finansijske pismenosti mladih

0
439
CBBiH pokrenula pilot projekat saradnje sa srednjim školama na finansijskoj edukaciji mladih

Povodom Svjetskog dana štednje koji se svake godine obilježava 31. oktobra, Centralna banka Bosne i Hercegovine je i ove godine upriličila edukaciju za učenike, prilagođenu aktuelnoj situaciji.
Novina u obilježavanju Svjetskog dana štednje je da je ove godine Centralna banka BiH (CBBiH) pokrenula pilot projekat saradnje sa tri odabrane srednje škole, čiji je cilj da se, razmjenom iskustava i obukom, nastavnicima srednjih škola omogući izvođenje finansijske edukacije kao fakultativne nastavne aktivnosti.
Interesovanje da budu sastavni dio ovog projekta i uključe se u njegovu realizaciju iskazali su direktori i nastavno osoblje sarajevske Treće gimnazije, Srednje ekonomske škole Sarajevo i Srednje poslovno-komercijalne i trgovačke škole Sarajevo. Tokom današnje posjete Centralnoj banci BiH, nastavnicima ovih škola date su smjernice i prezentiran sadržaj razvijenih edukativnih modula koje će primjenjivati u finansijskoj edukaciji u svojim školama, data pojašnjenja ključnih pojmova finansijske pismenosti, praktičnog značaja ovog vida edukacije, te očekivanih rezultata. Centralna banka BiH izražava zadovoljstvo i iskazuje zahvalnost nastavnom osoblju i rukovodstvu ovih triju srednjih škola zbog prepoznavanja značaja finansijske edukacije i želje da se lično angažuju u ovom procesu.
Kao praktični prikaz načina realizacije edukativne aktivnosti kao i samog edukativnog sadržaja, nastavnici su prisustvovali i online edukaciji za mlade koja je, u povodu obilježavanja Svjetskog dana štednje, održana za učenike Gimnazije fra Grga Martić iz Mostarai JU Ekonomska škola iz Brčkog. Prezentacija učenicima ovih srednjih škola bila je usmjerena na predavanja o vještinama odgovornog upravljanja ličnim finansijama te kako koristiti osnovne finansijske proizvode i usluge.

Nastavnicima su date smjernice za finansijsku edukaciju mladih u školama

U okviru obilježavanja Svjetskog dana štednje, sutra (29.10.) će biti upriličena posjeta predstavnika CBBiH Osnovnoj školi Safvet-beg Bašagić u Sarajevu, i tom prilikom biće održana prezentacija, a učenici upoznati o značaju štednje.
I ovaj, nešto drugačije organizovani vid obilježavanja Svjetskog dana štednje, sastavni je dio finansijske edukacije koju Centralna banka BiH posljednjih godina provodi s ciljem jačanja finansijske inkluzije na način odgovornog upravljanja finansijama za dobrobit ekonomskog razvoja i rasta Bosne i Hercegovine.
Sve aktivnosti realizuju se u okviru projekta Promocije finansijske edukacije i inkluzije koje provodi Centralna banka BiH uz podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu – Razvojni
instrument (European Fund for Southeast Europe – Development Facility).