Tržište faktoringa u FBiH: Prihodi u prva tri kvartala 2021. iznose 801 hiljadu KM

0
634
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH krajem juna 2023. iznosili su 374 hiljade KM

Faktoring poslovanje u Federaciji BiH su u prvih devet mjeseci 2021. godine obavljale četiri komercijalne banke, od kojih su tri članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i jedna u pretežno domaćem vlasništvu.
Faktoring poslovanje se odvijalo isključivo kroz obavljanje funkcije finansiranja. Nije zabilježeno obavljanje obrnutog (dobavljačkog) faktoringa, inostranog faktoringa, niti je zabilježeno obavljanje usluge osiguranja naplate i upravljanja potraživanjima, kao i obavljanje poslova srodnih faktoringu, što ukazuje da je ova djelatnost i dalje u počecima razvoja na tržištu FBiH.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH zaključno sa krajem septembra 2021. godine iznose 801 hiljadu KM (prihodi od kamata, naknada za faktoring i administrativnih naknada), što je za dvije hiljade KM (-1%) u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 59,9% se odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 40,1% na faktoring bez prava regresa.
Zaključno sa krajem septembra 2021. godine zaključeno je 263 ugovora o faktoringu, svi ugovori se odnose na domaći faktoring. U odnosu na isti period prethodne godine, broj zaključenih ugovora je manji za 48 ugovora ili 15,4%.
S pravom na regres, zaključeno je 254 ugovora o faktoringu ili 96,6% i devet ugovora o faktoringu bez prava regresa ili 3,4%. Pružaoci usluga faktoringa nisu obavljali poslove otkupa novčanih potraživanja u inostrani faktoring, niti poslove srodne faktoringu, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.
Po osnovu ugovora o faktoringu na dan 30.09.2021. godine, banke su potraživale ukupno 24,7 miliona KM, u cijelosti u domaćem faktoringu, od čega se 14,3 miliona KM ili 57,8% odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 10,4 miliona KM ili 42,2% na faktoring bez prava regresa.