U BiH krajem maja bilo 406.685 nezaposlenih

0
1514
Stopa registrirane nezaposlenosti u junu iznosila 37,1%

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa majom 2019. bilo 406.685 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.141 osobu ili 1,73 posto, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 230.669 ili 56,72% su žene.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 5.462 osobe (1,74%), u Republici Srpskoj za 1.361 osoba (1,49%) i u Brčko distriktu za 318 osoba (3,92%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa krajem maja ove godine bilo je: NKV radnika 114.238 ili 28,09%, PKV-NSS 7.666 ili 1,88%, KV 129.732 ili 31,90%, VKV 1.698 ili 0,42%, SSS 113.588 ili 27,93%, VŠS 6.178 ili 1,52% i VSS 33.585 ili 8,26%.
U maju je brisano ukupno 20.473 osobe sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 12.837 osoba. Istovremeno je za 7.423 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.697 novih radnika.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu ove godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 827.121, a od toga je355.996 žena. U odnosu na mart 2019. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,6%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,7%.
Stopa registrovane nezaposlenosti u aprilu 2019. godine iznosila je 33,3% i u odnosu na mart 2019. godine smanjila se za 0,7 postotnih poena.