U FBiH obaveze hotelijera za plaćanje takse za rekategorizaciju prolongirane za 2021.

0
685
Prolongirani postupci rekategorizacije smještajnih objekata u FBiH

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici upoznata sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o stanju u turističko-ugostiteljskom sektoru u Federaciji BiH, te prihvatila niz mjera za ublažavanje negativnih posljedica nastalih širenjem koronavirusa.
Mjere, između ostalog, predviđaju prolongiranje dospjelih postupaka ponovne kategorizacije (rekategorizacija) smještajnih objekata iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma po službenoj dužnosti sve do 1.1.2021. godine.
Prema službenim podacima Odsjeka za ugostiteljstvo za 2020. godinu, za rekategorizaciju su dospjela 23 objekta, a ukupan iznos takse za dospjele rekategorizacije iznosi 34.500 KM. Svrha ove mjere je da se obaveze hotelijera za plaćanje takse prolongiraju na 2021. godinu.
Ostale mjere uključuju nastavak saradnje s međunarodnim institucijama i organizacijama s ciljem unaprjeđenja turističko-ugostiteljskog sektora, praćenje smjernica i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, Svjetske turističke organizacije i Evropske komisije, te informisanje turističko-¬ugostiteljskog sektora o njima.
Također, predviđena je i intezivnija saradnja sa subjektima koji se bave promocijom bosanskohercegovačke turističke ponude s ciljem regionalne promocije domaćeg turizma.