U KS biće zaposleno 50 pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica

0
235
Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja KS

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo pokrenulo je danas aktivnosti za zapošljavanja najmanje 50 nezaposlenih pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica, a koji se prijavljeni na evidenciji Službe za zapošljavanja KS.
Zbog toga je u dnevnim novinama, kao i na njegovoj službenoj stranici, objavljen Javni poziv za sufinansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo s ciljem provođenja Programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova.
“Realizacija ovog programa ima za cilj da, shodno mogućnostima, da doprinos za prevazilaženje novonastalih uslova otežanog funkcionisanja privrede usljed pandemije koronavirusa, posebno u segmentu koji se odnosi na oblast boračke populacije, kao najzaslužnije kategorije građana za odbranu naše domovine”, kazao je ministar za boračka pitanja Omer Osmanović.
U isto vrijeme, naglasio je i kako je poseban cilj njegove realizacije u stvari resocijalizacija boračke populacije putem njihove integracije na tržište rada, odnosno povećanje mogućnosti za njihovo zapošljavanje.
Dodao je i da je primarna namjera njegove implementacije da se i uz druge programe ove vrste, kao i uz aktivne mjere zapošljavanja u Kantonu Sarajevo utiče na stvaranje uvjeta za zapošljavanje ovih ranjivih kategorija.