U KS počinje isplata dječijih dodataka i naknada porodiljama

0
440
Maksimalna vrijednost finansiranja za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do milion KM

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike prava po osnovu zaštite porodice sa djecom u KS da će danas početi isplata njihovih naknada za mjesec mart, u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 1.796.535,42 KM.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.477 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.