UDOFBiH i Ekonomski fakultet u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji u edukaciji

0
860
Sporazum o saradnji Ekonomskog fakulteta i UDOFBiH potpisan je na konferenciji Dani osiguranja u BiH

Dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Jasmina Selimović i generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH (UDOFBiH) Ermin Čengić potpisali su Sporazum o saradnji u edukaciji iz područja osiguranja. Sporazum je potpisan na prvoj konferenciji ‘Dani osiguranja u BiH’, održanoj prošle sedmice u Sarajevu.
Ovim sporazumom, kako je istakao Čengić, otvoren je put za nastavak saradnje u oblasti edukacije između strukovnog udruženja osiguravatelja i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu kao institucije koja gradi poseban senzibilitet u pogledu razvoja obrazovnih sadržaja iz oblasti osiguranja.
“Kroz učešće predstavnika Ekonomskog fakulteta u radu našeg odbora za provođenje edukativnih aktivnosti očekujemo značajno unapređenje programskih sadržaja rada Udruženja koji su vezani za edukaciju. Također, nadam se da će ovaj sporazum doprinjeti bržem širenju novih informacija i znanja potrebnih kako djelatnicima u osiguranju tako i njihovim klijentima, osiguranicima i svim građanima kojima je osiguranje namijenjeno“, kazao je Ermin Čengić, generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u F BiH.
“Osiguranje kao finansijska usluga i kao sastavni dio finansijskog sistema svake razvijene nacionalne ekonomije, ali i kao segment sistema onih društava koja su u razvoju, ima vrlo važnu ulogu u ekonomiji ali i svoje specifičnosti. Osiguranje kao djelatnost u određenim oblicima raspoznajemo još od prije nove ere, a danas je nemoguće zamisliti društva kao ekonomske kategorije bez postojanja 3 najvažnije oblasti osigurnja: penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje imovine i lica. Zbog kompleksnosti ove djelatnosti i neizvjesnosti rizika kojima se ona bavi, njeno provođenje je utemeljeno na veoma složenim obrascima aktuarske matematike i statističkih praćenja rizika u višegodišnjem periodu“, izjavila je dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Jasmina Selimović.
Ona je dodala da se veoma mali broj stručnjaka u BiH bavi ovom oblašću sa naučno-istraživačkog aspekta, a većina njih dolazi upravo sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
“Nadamo se da ćemo ovom saradnjom dati naš stručni doprinos u razvoju osiguranja kao djelatnosti na nivou Federacije BiH, pomoći unaprjeđenju rada djelatnika u osiguranju ali i razumijevanju sistema i korištenja usluga osiguravajućih društava od strane klijenata“, kazala je prof. Selimović.