Udruženje poslodavaca uručit će Vladi FBiH 15 prijedloga zakona za poboljšanje poslovnog ambijenta

0
2124
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Udruženje poslodavaca Federacije BiH organizirat će 17. redovnu godišnju skupštinu UPFBiH 4. aprila ove godine u Kongresnoj dvorani Hotela Terme na Ilidži.
Udruženje poslodavaca FBiH je i dalje opredjeljeno da bude partner vlastima i sindikatu u FBiH, da konkretnim prijedlozima rješenja doprinosi unapređenju socijalnog dijaloga i poboljšanju poslovnog ambijenta.
U planu rada za 2018. godinu, kao prioritetne aktivnosti definirane su rasterećenje privrede kroz sprečavanje uvođenja novih nameta i smanjenje cijene rada, smanjenje parafiskalnih nameta, porezne olakšice, konkretni prijedlozi vezani za izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) koje idu u pravcu pomjeranja roka za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a na zadnji dan u mjesecu, plaćanje PDV-a po naplati fakture, isključivanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena itd.
UPFBiH će aktivno raditi i na kreiranju i lobiranju za donošenje seta reformskih zakona. UPFBiH će, tako, uručiti Vladi FBiH 15 gotovih prijedloga zakona koji imaju za cilj olakšavanje poslovanja na razmatranje i dalju proceduru.
Također, UFBiH će na Redovnoj skupštini pokrenuti inicijativu i insistirati na donošenju uredbe prema kojoj nijedan propis od neće moći biti usvojen, a da prethodno nije dobio mišljenje UPFBiH, u smislu kako će taj propis uticati na nova opterećenja poslovanja.
Insistirat će se, također, na izmjenama poslovnika o radu oba doma Parlamenta FBiH s ciljem da se na sjednice oba doma Parlamenta FBiH pozivaju predstavnici UPFBiH i da mogu učestvovati u parlamentarnoj raspravi o zakonima koji ste tiču poslovnog ambijenta, saopćeno je iz Udruženja poslodavaca FBiH.