Ukupan dug FBiH na polugodištu iznosio oko 5,67 milijardi KM

0
784
Vanjski dug je na kraju drugog kvartala 2021. iznosio je 5,07 milijardi KM, a unutarnji dug oko 875 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je razmatrala izvještaj o dugu drugi kvartal 2018. kada je, po osnovi vanjskog duga, bilo angažirano ukupno 67.704.580,89 KM u više valuta i od više kreditora.
Vanjski dug je na kraju ovog kvartala iznosio 4.850.965.653 KM ili 2.891.486.329 dolara. Nominalni iznos, izražen u domaćoj valuti, veći je od duga u proteklom kvartalu za 219.642 KM ili za 0,005 posto. U usporedbi sa stanjem duga izraženog u dolarima na kraju drugog u odnosu na podatak s kraja prvog kvartala, dug je manji za 164.301.899 dolara ili 5,38 posto.
U drugom kvartalu 2018. godine, obzirom na adekvatan nivo likvidnosti jedinstvenog računa trezora FBiH i smanjene potrebe za finansiranjem, Federalno ministarstvo finansija otkazalo je sve planirane aukcije vrijednosnih papira.
Ukupan unutarnji dug Vlade FBiH je na kraju juna 2018. iznosio 823.233.593 KM (490.699.966 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 72.759.714 KM ili 8,12 posto.
Ukupan dug je na ovaj dan iznosio 5.674.199.246 KM ili 3.382.186.295 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 72.540.072 KM (1,26 posto).
Ukupan vanjski i unutarnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske FBiH u iznosu od 5.654.166.594 KM ili 3.370.245.551 dolara, manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 62.792.797 KM ili 1,1 posto.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here