Ukupan dug Federacije BiH na kraju prvog kvartala 5,99 milijardi KM

0
316
Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. je veći za 53,8 miliona KM u odnosu na 2021. godinu

Ukupan dug u Federaciji BiH, koji obuhvata sve nivoe vlasti u FBiH i javna poduzeća, posljednjeg dana 2020. godine je iznosio 6 milijardi i 168,63 miliona KM, od čega se 80,78 posto odnosi na vanjski i 19,22 posto na unutarnji dug.
Sudjelovanjem ukupnog duga u FBiH u BDP-u sa 27,93 posto Federacija BiH ispunjava Maastrichtski kriterij u pogledu omjera sudjelovanja duga u ostvarenom BDP-u, rečeno je danas na sjednici Vlade FBiH koja je informirana o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BiH na kraju 2020. godine.
Do kraja 2020. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 9 milijardi i 732,89 miliona KM, od čega je angažirano 7 mlrd 804,66 miliona KM, dok je 1 mlrd 928,23 miliona KM na raspolaganju za angažman sukladno dinamici realizacije odobrenih projekata.
Ukupan dug Vlade Federacije BiH je zadnjeg dana 2020. godine iznosio 3 milijarde i 182,17 miliona KM (15,71 posto BDP-a), od čega se na vanjski odnosi 2 mlrd i 321,66 miliona KM, a na unutarnji 860,51 miliona KM.
Vlada FBiH danas se upoznala i sa izvještajem o dugu Federacije BiH za prvi kvartal 2021. godine. Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH na kraju ovog kvartala iznosi 5.994.701.589 KM.