Uručene nagrade za značajna naučna dostignuća u Federaciji BiH

0
411
Priznanja su uručena na Svečanoj sjednici Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Federalni premijer Fadil Novalić i predsjednik Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke akademik Rešid Hafizović, danas su u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, uručili nagrade za nauku u četiri kategorije, koje se dodjeljuju kao najviše priznanje za izuzetno značajna naučna dostignuća u Federaciji BiH.
Dobitnik Nagrade za životno djelo je profesor emeritus Faruk Čaklovica, Godišnje nagrade za nauku izvanredni profesor Jurica Arapović, Godišnje nagrade za mlade istraživače Josipa Krezić, te Godišnje nagrade za popularizaciju i promociju nauke profesor Elvis Ahmetović.
Premijer Novalić podsjetio je da je Vlada FBiH prije dvije godine donijela odluku da se Dan nauke u FBiH obilježava 12. decembra, u znak sjećanja na dan kad je 1975. godine Vladimiru Prelogu uručena Nobelova nagrada za hemiju.
Premijer je sa žaljenjem istakao podatak UNESCO-a prema kojem Bosna i Hercegovina ulaže tek 0,3 posto svog budžeta u istraživanje i razvoj, dok je globalni prosjek oko 2,3 posto.
“To je apsolutno nedovoljno, odgovornost je na svima nama da se to promijeni. Stoga se nadam da ćemo i mi postati društvo u kojem će se se manje govoriti o politici, a sve više o nauci”, kazao je Novalić.
Akademik Hafizović izjavio je da se priznanja dodjeljuju u povodu Dana nauke u Federaciji BiH uz nadu da će postati i tradicionalan, slaveći znanje i nauku.
Uz riječi zahvalnosti za priznanje Faruk Čaklovica naglasio je doprinos koji naučni djelatnici ulažu u razvoj bh. društva na njenom putu do pridruživanja u EU, ali i potrebu većeg ulaganja u nauku i razvoj naučnih disciplina jer je to jedan od glavnih uslova da bi naše visoko obrazovanje bilo vrijedno i kvalitetno kao i evropsko.
Profesor Jurica Arapović kaže da nauku treba njegovati, a želja mu je da ovo bude poticaj mladim ljudima koji žele biti naučnici.
Priznanja su uručena na Svečanoj sjednici Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Uz povelje, nagrade se sastoje i od novčanog iznosa.
Posebno priznanje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dodijelilo je Andreju Gajiću za zapaženi istraživački rad u oblasti prirodnih nauka, popularizaciju nauke i promociju BiH na domaćem i međunarodnom planu.
Prijedloge za dodjelu nagrada Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke mogli su, putem nadležnih kantonalnih ministarstava, podnijeti akademije nauka i umjetnosti, univerziteti i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti, tehnološki parkovi i druge pravne osobe registrirane za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti sa sjedištem u FBiH.
Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ističu da će se nagrade za nauku u FBiH dodjeljivati svake godine.