BiH mora uskladiti regulativu sektora gasa sa evropskom legislativom

0
641
Konferencije 'Sigurnost snabdijevanja gasom u BiH' održana je u organizaciji USAID projekta

Usklađivanje državnog i entitetskih zakona sa legislativom Evropske unije ključni je korak ka regulisanju sektora gasa u Bosni i Hercegovini, zaključak je konferencije ‘Sigurnost snabdijevanja gasom u BiH’ koja je početkom sedmice održana na Jahorini u organizaciji USAID-ovog projekta ‘Investiranje u sektor energije’.
Oko stotinu stručnjaka iz svih relevantnih kompanija i donosilaca odluka iz nadležnih institucija također su naglasili nužnost definisanja pozicije gasa kao energenta u energetskoj strategiji u BiH, gradnju novog interkonektivnog transportnog gasovoda BiH – region, te nastavak transparentne komunikacije svih relevantnih aktera kao neophodne mjere za reformu sektora gasa.
Direktor projekta ‘Investiranje u sektor energije’ (USAID EIA) Ognjen Marković istakao je da su na konferenciji vođeni veoma konstruktivni razgovori i da se samo takvom komunikacijom može doći do kvalitetnih rješenja za regulisanje sektora gasa.
“Sve diskusije koje smo vodili na konferenciji ugradit ćemo u prijedloge izvještaja koji trenutno pripremamo, a koji se tiče potencijalnih pravaca razvoja gasne mreže u regionu i Bosni i Hercegovini, primarne legislative, tarifne metodologije i slično. Želimo sa svim relevantnim akterima usaglasiti ovaj izvještaj i tako dobiti jedinstven dokument koji može biti vodilja u budućnosti“, rekao je Marković te dodao da regulisan sektor gasa ujedno otvara i mogućnost novih investicija.
“Usklađivanje regulativa je ujedno i obaveza BiH koju nalaže Treći energetski paket EU. Neispunjavanje ove obaveze podrazumijeva onemogućen pristup novcu iz EU fondova“, kazao je Marković.
Projekat ‘Investiranje u sektor energije’ (USAID EIA) pokrenut je s misijom podrške razvoja energetskog sektora u BiH koji ima ključni značaj za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji. U okviru projekta, do sada su realizirani događaji od vitalnog značaja za reformu energetskog sektora u BiH, a jedan od njih je i Energetski samit koji se već četiri godine održava u Neumu.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here