Uvođenje 4G mreže u BiH

0
1456
Četvrta generacija mobilne mreže u odnosu na 3G donosi i brži internet

Vijeće ministara BiH danas je, na prijedlog Regulatorne agencije za komunikacije, donijelo je Odluku o dozvolama za korištenje radiofrekventnog spektra, za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.
Ovom odlukom praktično se omogućava uvođenje 4G mreže u BiH, a mobilni operateri se obavezuju na poboljšanje svojih usluga, koje uključuju bolju uslugu i pokrivenost teritorije i putnih komunikacija u BiH.
Dozvole izdaje Regulatorna agencija za komunikacije BiH i dodjeljuje ih postojećim licenciranim mobilnim operatorima u Bosni i Hercegovini na period od 15 godina, a operator je na ime naknade dužan platiti ukupno 17,5 miliona KM u pet jednakih godišnjih rata, počev od 2019. godine.
Ova sredstva će u narednih pet godina biti usmjerena za razvoj oblasti transporta i komunikacija, a konkretnu namjenu utvrđivat će Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH.
Podsjetimo, 4G je četvrta generacija mobilne mreže i u odnosu na 3G, četvrta generacija donosi bolju kvalitetu usluga, uključujući brži mobilni internet. Teoretske brzine iznose i do 150 Mb/s (download) i 50 Mb/s (upload). U praksi, te brzine iznose oko 14 MB/s (download) i 3 MB/s (upload).