Vlada FBiH: Kantoni će dobiti 200 miliona KM iz RFI aranžmana s MMF-om

0
747
Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o načelima lokalne samouprave (Foto: Arhiv)

Federalna vlada je danas na sjednici u Sarajevu donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije ‘Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva iz RFI aranžmana s MMF-om’.
Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava u iznosu od 200 miliona KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije Covid-19.
Na osnovu kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstva RFI aranžmana sa MMF-om utvrđena je raspodjela kantonima s ponderom 1, osim za Posavski i Bosansko podrinjski kanton koji imaju ponder 2.
Unsko-sanskom kantonu s 273.261 stanovnika, što iznosi 11,95 posto, pripast će 23.903.093 KM, Posavskom s 43.453 ili 3,8 posto (ponder 2) 7.601.971 KM, Tuzlanskom s 445.028 stanovnika ili 19,46 posto 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom kantonu sa 364.433 stanovnika ili 15,94 posto 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom s 23.734 stanovnika ili 2,08 posto (ponder 2) 4.152.192 KM, Srednjobosanskom (254.686 stanovnika, 11,14%) 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom koji ima 222.007 stanovnika ili 9,71 posto 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom sa 94.898 stanovnika što iznosi 4,15 posto 8.301.059 KM, Kantonu Sarajevo sa 413.593 stanovnika, što je 18,09 posto 36.178.423 KM i Kantonu 10 sa 84.127 stanovnika, 3,68 posto, 7.358.882 KM.
Korisnici ovih sredstava su zaduženi da izvještaj o njihovom utrošku dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 30. juna 2021. godine.

Općinama i gradovima 30 miliona KM

Vlada FBiH donijela je i Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu općinama i gradovima u FBiH u iznosu od 30 miliona KM , na ime dodjele finansijske pomoći budžetima gradova i općina u sanaciji posljedica koronavirusa i za sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa.
Sredstva su dodijeljena po dva osnova i to kao finansijska pomoć budžetima 80 gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije Covid-19, za šta je namijenjeno 10 miliona KM i za sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa po javnom pozivu u iznosu od 20 miliona KM.