Vlada FBiH: Samanjena naknada kontrole određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

0
986
Sjedniva Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je danas na hitnoj sjednici u Sarajevu utvrdila odgovore na dodatna pitanja Upitnika Evropske komisije i informaciju o njihovim pripremama i finalizaciji, o čemu će Ured Vlade FBiH za evropske integracije obavijestiti Direkciju Vijeća ministara BiH za evropske integracije.
Danas je izmijenjena Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu. Na taj način je ukinuta naknada za kontrolu kvalitete koju obavljaju organi Federalne uprave za inspekcijske poslove – Federalnog tržišnog inspektorata, smanjena visina naknade koju naplaćuju kontrolne kuće sa 30 KM na 20 KM, te izmijenjeno definiranje pojma pošiljka, pod kojom će biti podrazumijevana sva roba u jednom prijevoznom sredstvu (sva roba u kamionu, vagonu, kontejneru i drugo).
Vlada FBiH danas je Dragana Lukača, na lični zahtjev, razriješila dužnosti direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, s danom 28.1.2019. godine, kada je podnio ostavku. Sa istim datumom mu je oduzet čin glavnog generalnog inspektora policije.