Vlada FBiH: Sufinanciranje željezničkog prometa za 2021.

0
301
Od jula skuplje i usluge prijevoza vozom u Federaciji BiH

Vlada FBiH je utvrdila interes Federacije BiH za obavljanje usługa željezničkog putničkog i kombiniranog prometa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u 2021. godini.
Za željeznički putnički promet to je pravac Sarajevo – Čapljina – Sarajevo i obratno s po jednim parom vozova.
U kombiniranom prometu radi se o pravcima Brčko granica – Čapljina granica, Semizovac – Čapljina granica, Sarajevo Teretna – Čapljina granica, Brčko granica – Lukavac, Maglaj – Čapljina granica, Čapljina granica – Lukavac, Čapljina granica – Konjic, Čapljina granica – Visoko i Lukavac – Bosanski Šamac granica.
Federalno ministrastvo prometa i komunikacija će sa Željeznicama FBiH zaključiti ugovor kojim će urediti sufinanciranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombiniranog prometa prema namjeni i visini sredstava utvrđenih za ove namjene u Budžetu FBiH za 2021. godinu.