Vlada FBiH: Utvrđen prijedlog izmjene i dopune Zakona o bankama

0
162
Na Listu Fonda solidarnosti FBiH dodana su dva lijeka za liječenje pacijenata oboljelih od cistične fibroze

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o bankama, koji će u Parlamentu FBiH biti upućen na usvajanje po skraćenoj proceduri.
Resorno federalno ministarstvo obrazložilo je da je cilj ovog prijedloga dalje poticanje kreditne aktivnosti koja bi se mogla ostvariti podizanjem ograničenja izloženosti banaka prema jednom licu ili grupi povezanih lica za kreditna potraživanja koja nisu osigurana kolateralom sa 5 posto na 15 posto. Kako je obrazložilo Ministarstvo, to bi trebalo da doprinese i rastu privatnih i javnih investicija, kao podrške privredi i javnom sektoru.
Predloženom dopunom zakona dodatno se bankama članicama međunarodnih grupacija omogućava razmjena najboljih praksi i iskustava ostalih članica grupacije, a s ciljem unapređenja poslovanja. S obzirom da izmjena i dopuna ovog zakona nije složena i da je manjeg obima, predloženo je njegovo usvajanje po skraćenoj proceduri.