Vlada FBiH: Utvrđena Lista lijekova fonda solidarnosti

0
953
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH koja se finansira sredstvima ovog fonda čiji je sastavni dio Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti FBiH.
Utvrđeni su lijekovi koji su sadržani u Listi lijekova fonda solidarnosti, i to po oboljenjima. Regulisano je i da se, izuzetno, na Listu lijekova ovog fonda mogu uvrstiti i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koji se osiguraju dodatna finansijska sredstva.
Vlada je danas utvrdila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama kojim su, između ostalog, stvoreni pravni preduslovi za uspostavljanje sistema certifikacije i registracije poljoprivrednih savjetodavaca i registracije privatnih poljoprivrednih savjetodavnih službi.
Vlada je donijela i Uredbu o prestanku važenja Uredbe o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih osoba koja je donijeta 2010. godine jer je donesen novi Zakon o poreznoj upravi.
Vlada FBiH utvrdila je ukupan broj od 580 službenika u Sudskoj policiji Federacije BiH. Istovremeno, donesena je Uredba kojom se uređuju vrste i izgled činova, usklađenost čina i poslova, interni premještaj, dodjela i način dodjele čina, njegova zaštita, uslovi za dodjelu čina i unapređenje, procedura za dodjelu čina, unapređenje i interni premještaj, vraćanje čina i druga pitanja koja su od značaja za činove i činovanje službenika Sudske policije FBiH.
Vlada FBiH je podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta novi termoenergetski blok, mašinske instalacije i utopljavanje objekata JU Kantonalne bolnice Zenica u iznosu od 10 miliona eura i prihvaćena informaciju o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta.
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Zeničko-dobojski kanton.

Traži se rješenje za Željezaru Zenica

Vlada FBiH prihvatila je informaciju o stanju u privrednom društvu Željezara Zenica d.o.o. Zenica i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da koordinira sa svim zainteresovanim stranama u cilju rješavanja statusa radnika ovog društva.
Vlada je prihvatila današnju informaciju budući da se Željezara Zenica pravno nalazi u predstečajnom postupku, odnosno u periodu kada ne mogu biti poduzimane bilo kakve pravne radnje.