Vlada FBiH: Za uvezivanje radnog staža u preduzećima 10 miliona KM

0
181
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo

Vlada FBiH je danas usvojila dva programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ime subvencije javnim i privatnim preduzećima za uvezivanje radnog staža, u ukupnom iznosu od 10 miliona KM
Riječ je o grant sredstvima namijenjenim za izmirenje dugovanja preduzeća za neuplaćene doprinose samo po osnovu obaveza za PIO zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju ili će ih steći do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu, po raspisanom javnom pozivu. Rezultat realizacije ovih programa je rješavanje socijalnog statusa zaposlenika kroz penzionisanje.
Program za javna preduzeća vrijedan je 7 miliona KM i namijenjen kompanijama osnovana po Zakonu o privrednim društvima (u kojima FBiH ili kantoni imaju udio u vlasništvu najmanje 50 posto plus jedna dionica), sa sjedištem u FBiH, a čija je osnovna djelatnost proizvodnja u metalnoj, elektro i automobilskoj, zatim industriji građevinskog materijala, drvnoj, papirnoj i grafičkoj industriji, proizvodnji tekstila, kože i obuće, te hemijskoj i industriji gume i plastike, prehrambenoj, kao i namjenskoj industriji.
Pravo učešća po ovom programu imaju i preduzeća u stečaju, ali ne i ona koja su likvidirana. Za sredstva ne mogu aplicirati ni privredna društva koja su bila korisnici grantova dodijeljenih u budžetskoj 2020., kao i prethodnim godinama, u kojima su sredstva dodjeljivana za ove namjene, a koja ih nisu opravdala, odnosno ukoliko neutrošene iznose nisu vratili na Jedinstveni račun Trezora FBiH.
Programom za privatna preuzeća su, za iste namjene, planirana 3 miliona KM, a to su ona u kojima privatne osobe imaju udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50 posto plus jedna dionica.
Korisnici sredstava, po oblastima djelatnosti, isti su kao i za javna preduzeća, izuzev što na listi privatnih nema kompanija iz namjenske industrije.