U FBiH policijski sat i dalje od 21 do 5 sati ujutro

0
192
U Federaciji BiH nema više policijskog sata

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju s predloženim naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji BiH na dan 19. april. Usvojene naredbe i preporuke stupaju na snagu 22. aprila ove godine, s rokom važena od sedam dana.
Na snazi ostaje naredba vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje KŠ FMZ.
Na snazi ostaje i ograničavanje kretanja građana na cijelom teritoriju Federacije BiH u vremenu od 21 sat uvečer do 5 sati ujutru narednog dana.
U informaciji KŠ FMZ je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 205 slučaja na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu. Sedmični inidikatori su u padu, osim broja smrtnih slučajeva koji bilježi blagi porast.
Kod procjene rizika, KŠ FMZ u informaciji navodi da je epidemiološka situacija u Federaciji BiH veoma ozbiljna iako se primjećuje blago poboljšanje. Predložene mjere su preventivnog karaktera, te su i dalje najmanje restriktivne u evropskom regionu.