Vlada Njemačke sa 6 miliona eura pomaže razvojne projekte u BiH

0
1018
Finansijska podrška Njemačke razvojnim projektima u BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na današnjoj sjednici Prijedlog nota sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade SR Njemačke o tehničkoj saradnji za 2015. godinu, vrijedan šest miliona eura.
Na ovaj način Vlada SR Njemačke, na osnovu ranije potpisanog sporazuma o tehničkoj saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, daje četiri miliona eura za finansiranje projekta ‘Poticaj za obnovljive izvore energije’, te dva miliona eura za projekt ‘Lokalna samouprava i poticanje privrede’.
Ove projekte, kojima se doprinosi socijalnom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, realizirat će Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ).